ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ เลือกจำนวน และคลิก “Add to cart

01

 

2. ระบบจะนำลูกค้าสู่หน้าสรุปยอดสินค้า คลิก “Continue Shopping” เมื่อต้องการซื้อสินค้าอื่นเพิ่ม หรือกด “Checkout” เพื่อให้ดำเนินการต่อ

02

3. ใส่ข้อมูล Billing Details และเลือกวิธีการจ่ายเงิน

 

03

 

4. หากเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ให้กรอกข้อมูลบัตรเคตดิตของท่าน จากนั้นกด “Pay now” และรอจนกว่าจะกลับมาหน้าเว็บไซต์ ถือว่าการจ่ายเงินสมบูรณ์

04

 

5. หากเลือกเป็นการโอนเงิน เว็บจะแสดงหน้าจอแสดงเบอร์บัญชีสำหรับโอนเงิน

เมื่อลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ กดเมนู “Confirm Payment Transfer” หรือ “แจ้งการโอนเงิน” (ด้านล่างของเว็บ) เพื่อแจ้งหลักฐานการโอน

เมื่อเราได้รับการแจ้งโอนแล้ว เราจะส่งสินค้าให้ท่านทันที

 

Confirm Payment Button

05